07.30 – 08.30
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, małą motorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe dla całej grupy.

08.30 – 08.45
Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie dzieci do nawyków higienicznych.

08.45 – 09.20
Śniadanie i chwila na swobodną zabawę.

09.20 – 09.50
Zajęcia zintegrowane prowadzone różnymi metodami pracy związane z realizowanym tematem dnia:

Zajęcia według metody pedagogiki zabawy;
Dziecięca matematyka wg metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
Zajęcia plastyczne;
Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss;
Sesje ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne;
Rozwijanie rysunku dziecka poprzez rysowane wierszyki i ćwiczenia grafomotoryczne;
Zabawy dramowe;
Aktywne słuchanie bajek i opowiadań;
Zabawy integrujące grupę;
Zabawy badawcze i eksperymentowanie ;
Obserwacje przyrodnicze
„Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia i zabawy logopedyczne

09.50 – 10.20
Zabawy swobodne dzieci, czas na aktywność własną, zabawy indywidualne, w parach lub grupkach.

10.20 – 10.45
Everyday English- nauka języka angielskiego poprzez zabawy ruchowe, piosenki, zabawy z kartami obrazkowymi, działalność plastyczną. (dwa razy w tygodniu wymiennie z rytmiką, angielski odbywa się wtedy po południu).

10.45 – 11.00
Przygotowanie do wyjścia do ogródka lub na spacer. Ćwiczenia z zakresu samodzielnego ubierania się i zapamiętywania kolejności zakładania odzieży wierzchniej.

11.00 – 12.00
Pobyt na dworze. Obserwowanie zjawisk atmosferycznych i przyrody. Zabawy ruchowe zorganizowane i swobodne.

12.00 – 12.15
Pobyt w szatni, zachęcanie do dbania i utrzymywania porządku w rzeczach osobistych. Czynności higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.

12.15 – 12.50
Obiad. Nauka kulturalnego spożywania posiłków, zachęcanie do spożywania różnorodnych potraw.

12.50 – 13.10
Mycie zębów. Przygotowanie do odpoczynku. Próby samodzielnego rozbierania się i zakładania piżamy oraz składania ubrania.

13.10 – 14.30
Słuchanie bajek, wierszyków oraz muzyki relaksacyjnej. Drzemka lub odpoczynek na leżakach.

14.30 – 14.50
Pobudka, ubieranie się. Zabawa integrująca lub przy muzyce w kole.

14.50 – 15.15
Podwieczorek.

15.15 – 15.45
Zajęcia popołudniowe:

Gimnastyka korekcyjna;
Słuchanie bajek z elementami bajkoterapii;
Rytmika;
Tańce;
Karate:
Kącik małego artysty- zajęcia plastyczno- techniczne;

15.45 – 17.00
Zabawy swobodne dzieci. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Praca indywidualno- wyrównawcza.

17.00 – 17.20
Drugi podwieczorek.

17.20 – 18.00
Własna aktywność dzieci. Zabawa dowolna w sali lub na dworze. Pożegnanie.