nazywanie członków rodziny

a family- rodzina

mommy- mama

daddy- tata

sister- siostra

brother – brat

grandma/ grannie- babcia

grandpa/ grandad- dziadek

a girl- dziewczynka

a boy- chłopiec

Posługiwanie się zaimkami osobowymi: you (ty), I (ja), she (ona), he (on)

budowanie zdan typu:

I am a girl/ boy

You are a boy/ girl.

She is a girl.

He is a boy.

 

song: In my house

In my house you can see – my mommy’s here to play with me.

In my house you can see – my daddy’s here to play with me.

In my house you can see-  my sister’s here to play with me.

In my house you can see – my brother’s here to play with me.

In my house you can see – my grannie’s here to play with me.

In my house you can see – my gradad’s here to play with me.

Song: Let’s play

Let’s play today. x2

In playschool, in playschool I want to play.

Lets paint, let’s play

In playschool today,

in playschool, in playschool I want to play.

 

Nazywanie części ciała

a head- głowa

eye/ eyes- oko/oczy

ear/ ears/ – ucho/ uszy

a nose- nos

a body- ciało

arm/ arms- ręce

hand/ hands- dłoń/ dłonie

leg/ legs- noga/ nogi

foot/ feet- stopa/ stopy

fingers- palce u rąk

toes- palce u nóg

Song: Swing, swing

Rocket swings his monkey round

Round and round and round.

Robot crashes to the ground

Down, and down and down.

Swing, swing! hi! hi!

Monkey’s swinging round!

Crash! Crash! Bang! Bang!

Robot’s on the ground.

Song: Move your body

Clap your hands- clap, clap, clap!

Stomp your feet- stomp, stomp, stomp!

Nod your head- nod, nod, nod!

Move your body with me! Uuuuu!

Wave your arms- wave, wave, wave!

Shake your legs- shake, shake, shake!

Clap your hands- clap, clap, clap!

Budowanie zdań typu:

I have one head.

I heve two eyes.

I have ten fingers. etc..

2018-12-09T16:29:06+00:00