STYCZEŃ

a snowman- bałwan

a hat- czapka

a scarf- szalik

buttons- guzik

song: I’m a little snowman

I’m a little snowman,

Look at me!

These are may buttons

1,2,3

These are my eyes

and this is my nose.

I wear hat and scarf

Brrr… it’s cold.

Utrwalanie nazw poznanych zwierząt w zabawach i piosenkach

( a frog, a dog, a bird, a mouse, a cat, a fish, a duck)

a sheep- owca

a donkey- osioł

a cow- krowa

a rabbit- królik

Song: Who says moo?

Who says quack?

The duck! The duck says quack, quack, quack!

Who says miaow?

The cat! The cat says miaow!

Who says maa?

The sheep. The sheep says maaa!

Who says woof?

The dog. The dog says woof!

Who says tut, tut, tut?

The rabbit. The rabbit say tut, tut, tut!

Who says ee oo?

The donkey. The donkey says ee oo!

And who says moo? Who?

Who says moo? The cow! How?

Like this: mooo!

 

GRUDZIEŃ

 

Słówka o tematyce świątecznej i zimowej

Santa- Mikołaj

christmas tree- choinka

reindeer- renifer

snowman- bałwan

snowflake- płatek świateczny

song: Helllo reindeer

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Merry Christmas, everyone.

Let’s sing it once again.

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

Happy holidays.

 

nazwy zabawek:

a train- pociąg

a robot- robot

a rocket- rakieta

song: Santa’s on his way

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?

What do you want for Christmas? Santa’s on his way.

I want a train. I want a train.

I want a grate big train.

A train? A train !

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?

What do you want for Christmas? Santa’s on his way.

I want a rocket. I want a rocket.

I want a grate big rocket.

A rocket? A rocket !

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?

What do you want for Christmas? Santa’s on his way.

I want a robot. I want a robot.

I want a grate big robottrain.

A robot? A robottrain !

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?

What do you want for Christmas? Santa’s on his way.

I want a teddy. I want a teddy.

I want a grate big teddy.

A teddy? A teddy!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?

What do you want for Christmas? Santa’s on his way.

Santa’s on his way!

song: Little snowflake

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling…

falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling…

falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Little snowflake falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling…

falling in my hand.

Falling on my head.

Falling on my nose.

Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake…

 

LISTOPAD

 

Poznanie nazw wybranych zwierzat (wskazywanie i próba nazywania)

a cat- ot

a dog- pies

a duck- kaczka

a pig- świnka

a rooster- kogut

an elephant- słoń

a mouse- myszka

a bird- ptaszek

a frog – żabka

a fish- rybka

song: What do you hear?

Listen. Listen. What do you hear?

I hear a dog, dog, dog, dog, dog.

I hear a dog.

Listen. Listen. What do you hear?

I hear a cat, cat, cat, cat, cat.

I hear a cat.

Listen. Listen. What do you hear?

I hear a duck, duck, duck, duck, duck.

I hear a duck.

Listen. Listen. What do you hear?

I hear a rooster, rooster, rooster, rooster, rooster.

I hear a rooster.

Listen. Listen. What do you hear?

I hear a pig, pig, pig, pig, pig.

I hear a pig.

Listen. Listen. What do you hear?

I hear an elephant, elephant, elephant, elephant, elephant.

I hear an elephant.

song: What’s that

Tweet, tweet!

What’s that? x3

What  terrible monster is that!

It’s not a monster!

It’s a bird!

Tweet, tweet it’s a bird!

Squeak, queak!

What’s that? x3

What  terrible monster is that!

It’s not a monster!

It’s a mouse!

Squeak, squeak! It’s a mouse!

Meow, meow!

What’s that? x3

What  terrible monster is that!

It’s not a monster!

It’s a cat!

Meow, meow! It’s a cat!

Woof- woof!

What’s that? x3

What  terrible monster is that!

It’s not a monster!

It’s a dog! Woof- woof! It’s a dog!

Ribbit, ribbit!

What’s that? x3

What  terrible monster is that!

It’s not a monster!

It’s a frog!

Ribbit, ribbit! It’s a frog.

Plum, plum!

What’s that? x3

What  terrible monster is that!

It’s not a monster!

It’s a fish!

Plum, plum! It’s a fish.

Rozumienie i reagowanie na polecenia/ nazwy czynności

Clap!/ let’s clap- klaszcz

Run!/ Let’s run!- biegaj

Jump!/ Let’s jump!- skacz

Sleep!/ Let’s sleep!- śpij

Turn around!- obróć się

song and action: We all fall down

Walk around the circle.

Walk around the circle.

Walking, walking.

We all fall down.

Gallop!

Gallop around the circle.

Gallop around the circle.

Galloping, galloping.

We all fall down.

Shhh! Let’s tiptoe!

Tiptoe around the circle.

Tiptoe around the circle.

Tiptoe, tiptoe.

We all fall down.

I’m so sleepy!

Sleepy, sleepy, sleepy.

I’m so sleepy.

Wake up, everybody!

Come on, we’re going to hop!

Hop around the circle.

Hop around the circle.

Hopping, hopping.

We all fall down.

Let’s twirl!

Twirl around the circle.

Twirl around the circle.

Twirling, twirling.

We all fall down.

Let’s hop and twirl!

Hop around the circle.

Twirl around the circle.

Hopping, twirling.

We all fall down.

PAŹDZIERNIK

 

Wskazywanie części ciała:

head- głowa

nose- nos

knees- kolana

toes- palce u nóg

arm- ręka

leg- noga

mouth- buzia

Mouth, nose, knees, toes – piosenka z pokazywaniem

Mouth, mouth, mouth!

Here is my mouth.

 Nose, nose nose!

Here is my nose.

Knees, knees, knees!

Here are my knees.

toes, toes, toes!

Here are my toes.

Nose, mouth, knees, toes!

Up and down piosenka z ruchem

Up, up, up!

Down, down, down!

turn around, and round and round!

Halloween

a ghost- duch

a witch- czarownica

a monster- duch

a cat- kot

a cowboy- kowboj

a pirate- pirat

a ballerina- baletnica

song: Go away!

Go away, scary monster, go away. Go away!
Go away, scary monster, go away. Go away!
Go away, scary monster.
Go away, scary monster.
Go away, scary monster, go away. Go away!

Go away, spooky vampire, go away. Go away!
Go away, spooky vampire, go away. Go away!
Go away, spooky vampire.
Go away, spooky vampire.
Go away, spooky vampire, go away. Go away!

Go away, scary witch, go away. Go away!
Go away, scary witch, go away. Go away!
Go away, scary witch.
Go away, scary witch.
Go away, scary witch, go away. Go away!

Go away, spooky ghost, go away. Go away!
Go away, spooky ghost, go away. Go away!
Go away, spooky ghost.
Go away, spooky ghost.
Go away, spooky ghost, go away. Go away!

Zabawy mimiczne:

a happy face- wesoła buzia

an angry face- zła buzia

a sad face- smutna buzia

a scared face- wystraszona buzia

song: Can you make a happy face!

Can you make a happy face, happy face, happy face?
Can you make a happy face? Jack-o’-lantern.

Can you make an angry face, angry face, angry face?
Can you make an angry face? Jack-o’-lantern.

Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.
Jack-o’-lantern. Jack-o’-lantern.

Can you make a scared face, scared face, scared face?
Can you make a scared face? Jack-o’-lantern.

Can you make a sad face, sad face, sad face?
Can you make a sad face? Jack-o’-lantern.

Can you make a happy face, happy face, happy face?
I can make a happy face.
Jack-oooooooooooooooooooo’-lantern!

 

 

WRZESIEŃ

 

kolory; red, blue, yellow, green, pink, purple

zabawa do piosenki „I see something blue”

Blue!
I see something blue.
Blue!
I see something blue.
Blue, blue, blue, blue…
I see something blue.
Find something blue!

Yellow!
I see something yellow.
Yellow!
I see something yellow.
Yellow, yellow…
I see something yellow.
Find something yellow!

Red!
I see something red.
Red!
I see something red.
Red, red, red, red…
I see something red.
Find something red!

Purple!
I see something purple.
Purple!
I see something purple.
Purple, purple…
I see something purple.
Find something purple!

Blue.
Yellow.
Red.
Purple.
I see colors everywhere.

zabawki: a doll, a ball, a car, a teddy

song: Let’s play

Let’s play with a doll, play with a doll, play with a doll.

Let’s play with a doll waa! waa! waa! (naśladowanie płaczu)

Let’s play with a teddy, play with a teddy, play with a teddy.

Let’s play with a teddy mmm,mmm, mmm (naśladowanie przytulania)

Let’s play with a car, play with a car, play with a car.

Let’s play with a car brumm, brumm, brumm. (naśladowanie jazdy samochodu)

Let’s play with a ball, play with a ball, play with a ball.

Let’s play with a ball bounce, bounce, bounce. (naśladowanie odbijania piłki).

Wskazywanie części ciała: head, nose, chin, arm, leg, foot

song: One little finger

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your head. Head!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your nose. Nose!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your chin. Chin!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your arm. Arm!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your leg. Leg!

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your foot. Foot!
Put it on your leg. Leg!
Put it on your arm. Arm!
Put it on your chin. Chin!
Put it on your nose. Nose!
Put it on your head. Head!
Now let’s wave goodbye. Goodbye!