Dzieci z orzeczeniem

Przedszkole Guzik jest przedszkolem integracyjnym i może zapewnić miejsce i wsparcie dla kilku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Mała liczebność grup (do 12 dzieci) umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Kameralna atmosfera sprzyja adaptacji i rozwojowi dzieci z trudnościami. W przedszkolu zatrudnieni są: pedagog specjalny, logopeda i psycholog, którzy przygotowują Indywidualny Plan Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) i dbają o realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu. W miarę potrzeb przedszkole nawiązuje współpracę z innymi specjalistami (rehabilitant, instruktor SI) i poradniami jeśli wskazują na to zalecenia zawarte w orzeczeniu.


tel. 796 712 739, 535 383 030
e-mail: kontakt@przedszkoleguzik.pl
Przedszkole Integracyjne „Guzik”
ul. Surowieckiego 12 lokal nr 3
02-785 Warszawa
Zapraszamy także na nasze konto Facebook