Plan
 Dnia


7.30 – 8.40    Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

8.40 – 9.00    Czynności porządkowo-gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

9.00 – 9.30    Śniadanie.

9.30 – 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów opracowanych przez nauczycieli.Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

10.30 – 11.45 Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.

11.45 – 12.00 Czynności samoobsługowo-gospodarcze. Przygotowanie do posiłku.

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 14.40 Odpoczynek (leżakowanie dla młodszych i chętnych dzieci). Relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe i twórcze - praca zespołowa i indywidualna. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

14.40 – 15.00 Czynności samoobsługowe, porządkowo-gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

15.00 – 15.30 Podwieczorek.

15.30 – 18.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno - kompensacyjna. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.


tel. 796 712 739, 535 383 030
e-mail: kontakt@przedszkoleguzik.pl
Przedszkole Integracyjne „Guzik”
ul. Surowieckiego 12 lokal nr 3
02-785 Warszawa
Zapraszamy także na nasze konto Facebook